0292-303 61 info@drantjanst.se

Om Dräneringstjänst AB

Helhetslösningar och lång erfarenhet.

Vad vi gör

Helhetslösningar

Komplett försäljning av markbyggnadsprodukter och bergkrossmaterial.

Produkter

Vi erbjuder idag en komplett försäljning av markbyggnadsprodukter och bergkrossmaterial.

Vår historia

1977 startade Alf Lennartsson sin entreprenadverksamhet med en grävmaskin. 1981 utökades verksamheten med en täckdikningsmaskin. Uppdragsgivaren var på den tiden mestadels lantbrukare i hembygden. Försäljningen påbörjades 1982 och bestod då av lantbruksdränering och markavloppssystem.

Företaget blev aktiebolag 1984 med namnet Dräneringstjänst AB. Kontinuerligt utökades både försäljningen och entreprenadverksamheten. På senare delen av 80-talet och under 90-talet bestod de flesta entreprenaderna av dräneringen av golfbanor, förläggning av kabel åt kabelbolagen, markberedning åt skogsnäringen, vatten- och avloppsprojekt, samt täckdikning åt lantbrukarna.

Försäljningen utökades samtidigt till att omfatta kompletta markbyggnadssortiment, dvs vatten, avlopp, villagrunder mm. Företaget utökades 2004 med ett täkttillstånd och öppnade därefter en bergtäkt utanför Harbo. Täkten bidrog till egen försörjning av bergskrossprodukter och tillskott till försäljningen. Bergets kvalitet gör att den är lämplig till asfaltsballast och genererar därmed en god avsättning av produkterna. 2008 överläts det mesta av entreprenadsverksamheten till sonen och två tidigare anställda (Gräv och Miljöteknik AB, Gomab). Idag utgörs företagets huvudsakliga verksamhet av den handel som etablerats under entreprenadtiden.

Produkter

Vi erbjuder idag en komplett försäljning av markbyggnadsprodukter och bergkrossmaterial.

Lager

I vårt välsorterade lager i Harbo finner du ett komplett sortiment.

“Dräneringstjänst är väldigt duktiga på sin sak. Jag beställer mycket via dem, både saker jag hämtar själv men även direktleveranser. Det funkar suveränt. Krisar det så ställer de alltid upp så att det löser sig!”

– Jimmie Frödin, Frödin Allservice