0292-303 61 info@drantjanst.se

Produktutbud

Med över 40 år i branschen har vi skaffat oss en enorm erfarenhet och djupa kunskaper inom markbyggnadsprodukter och bergkrossmaterial. Vi erbjuder idag ett komplett sortiment inom dessa områden från vårt lager och vår bergtäkt i Harbo.

Produktutbud

I vårt välsorterade lager i Harbo finner du vägtrummor, avloppsanläggningar i plast och betong, fiberduk, dräneringsslang och rör.

Kompletta grunder med L-kantstöd, cellplast, armering, cement.

PE-slang inklusive kopplingar i plast och metall.

Slang och rör för el- & telekabel, markavloppsrör, inomhusavloppsrör, rördelar, golvbrunnar, betäckningar, dränerings- och dagvattenbrunnar (standard eller efter önskemål).Golvvärmeslang med tillbehör, oljor, entreprenadjord.

Vi erbjuder idag en komplett försäljning av markbyggnadsprodukter och bergkrossmaterial.

 

Leverantörer